Bolestivé a obtížné pocity jsou nevyhnutelné. Cílem není vymýtit je, protože to je nemožné, ale naučit se podporovat sami sebe, když jim čelíme.

Bolestivé emoce jsou často doprovázeny psychickými problémy v oblasti duševního zdraví. Je důležité si uvědomit, že se vše mění, včetně našich pocitů. 

Pokud jste si všimli, že vás zaplavily bolestivé a těžké pocity a myšlenky, je jen na vás, jak velkou pozornost jim budete věnovat. Můžete je vidět jako dočasné bouře, které nemají sílu s Vámi pohnout ani Vás zlomit.

Je důležité, abychom v náročných obdobích, kdy naše pocity způsobují bouře v našem vnitřním prostoru, vyvinuli také praxi laskavosti k sobě, která nám pomůže překonat tato období „špatného počasí“.

článek pokračuje na další stránce..