Láska a štěstí se stanou středobodem vašeho života. Romantické chvíle obohatí vaše dny a váš milostný život rozkvete. Otevřete své srdce možnostem, které vám přicházejí do cesty, a pozvěte lásku do svého života.

Poloha ve spánku je součástí neverbální komunikace

Australský psycholog provedl studii, při níž pozoroval dobrovolníky během spánku. Účastníci byli rovněž podrobeni osobnostním testům. Podle odborníků existuje souvislost mezi osobnostními rysy a polohou při spánku. Níže jsou uvedeny výsledky studie.

Na boku

Pokud můžete ležet na boku a pohodlně pokrčit nohy, jste klidní a spolehliví. Není snadné vás zlomit a nebojíte se budoucnosti. I v těch nejnepříjemnějších zimních ránech se usmíváte a čelíte všem změnám, které vás v životě čekají.

Pokračování na další straně