Vaše datum narození má hluboký a posvátný význam. A každé číslo v této posloupnosti určuje vaše silné a slabé stránky, vaše skryté talenty a váš skutečný cíl. Nyní vám doporučujeme provést jednoduchý numerologický výpočet a lépe se poznat.

Číslo životní cesty je jediným ukazatelem, který má jasnou interpretaci. A čím dříve si člověk tyto informace osvojí, tím dříve se splní přání a cíle.

Vše, co musíte udělat, je najít hlavní definující číslo. Za tímto účelem se datum narození rozdělí na čísla a poté se sečte do jedné hodnoty. Pokud jste se například narodili 18. března 1993, bude váš výpočet vypadat takto:

1+8+3+1+9+9+3=34;

3+4=7.

Číslo 1

Tento ukazatel mluví sám za sebe: majitel jednoho se vždy snaží být první a správný. Ale stojí za to pamatovat na to, že byste ke svému cíli neměli „jít přes hlavu“. Přesto je lepší ve všem udržovat rovnováhu. Mimochodem, hlavní zdroj energie pro takové lidi je v srdcích jejich blízkého kruhu. Proto je důležité udržovat srdečné vztahy s přáteli a příbuznými. Jsou to oni, kdo vám pomůže postavit se na stupně vítězů.

Číslo 2

Držitelé „dvojky“ žijí podle principu vah: dobro-zlo, chudoba-bohatství, radost-smutek. A záleží jen na člověku samotném, jaký pohár nakonec zvítězí. Nezanedbávejte pomoc například kolegů nebo příbuzných. Kromě toho číslo „2“ znamená „pár“. To znamená, že každá velká věc by měla vždy začít s někým, komu 100% důvěřujete. To bude vaše hlavní záruka úspěchu.

číslo 3

Nejčastěji se pod tímto číslem rodí zázraky nebo velmi nadané děti. Jejich fyzický a psychický vývoj je o několik let před vývojem jejich vrstevníků. Tato situace má ale i negativní stránku. Protože jim v dětství jde všechno snadno, jako dospělí neberou život vážně. Málokdy myslí na budoucnost a nevytvářejí si pro sebe „bezpečnostní polštář“. Takoví lidé se zjevně neobejdou bez moudrého rádce.

číslo 4

Milujete jít na dno pravdy, hledat spravedlnost a dělat jasné plány. Máte rádi pocit, že stojíte pevně na nohou. Kariérní růst proto například vždy rychle postupuje. Držitelé znamení života „4“ by se neměli omezovat na skromné ​​požadavky. Čím větší sen, tím dříve si ho splníte.

Pokračování na další straně