Byla to „shoda“. Když jsme ale totéž provedli s Maddyinými fotografiemi, shodu jsme nenašli,“ vysvětlil Fehlin. Je si na 90 % jistý, že se jedná o dvě různé osoby.“ Software používá k hledání totožnosti vektory. Jinými slovy, rozebere obličej a rozdělí ho na jednotlivé části. Poté zkontroluje, zda se tyto části shodují s částmi obličeje na jiných snímcích v jiných databázích,“ vysvětlil Ferlin specifika fungování této technologie.

Výsledek je podle něj následující: ani jedna shoda. ‚Ušetří nám to starosti s testováním DNA,‘ dodal. Software však pracuje velmi přesně. Ale protože software pracuje tak přesně, může podle něj na 90 % případů říct, že mladá Polka není Madeleine. Podle pana Bricka se Madeleinini rodiče Kate a Gerry McCannovi k Juliiným tvrzením nevyjádřili. Podle deníku Daily Star Julia v současné době čeká na výsledky tří vzorků DNA.