Julia se opírala o fyziologickou podobnost jako hlavní argument. Ukázala na skutečnost, že má na stejných místech na noze a tváři stejné pihy jako Madeleine, nebo identickou skvrnu v oku. Dr. Fia Johansson, Julieina současná opatrovnice a soukromá detektivka, se vydala do Polska, aby se podrobněji zabývala Juliinými tvrzeními. Po prozkoumání zjistila, že ve Wroclawi, městě, kde se podle Julie narodila, neexistují žádné nemocniční záznamy o prvních pěti letech jejího života.

To pouze potvrdilo podezření Juliiny, že její skutečný věk není 21 let, ale spíše 19 let. Pokud by Maddie stále žila, měla by právě tolik let. Dr. Johanssonová tvrdí, že Julia byla jako dítě unesena do Polska, bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla Madeleine. Nicméně švýcarský softwarový test nyní zpochybnil Juliino tvrzení.

Ava-X, švýcarská „umělá inteligence“ vyvinutá na pomoc policii při identifikaci zločinců a hledání pohřešovaných osob v jejich rodinách, použila k podrobnému prozkoumání fotografií obou dívek program „porovnávání obličejů“. Odpověď. Žádná shoda, řekl Brickovi padesátiletý šéf Ava-X Christian Fehlin: „Je prakticky vyloučeno, že by polská dívka byla Maddy. Nejprve jsme porovnali vlastní fotografie polské dívky z dětství a z dospělosti.“

Pokračování na další straně