„Štěstí chytrých lidí je to nejvzácnější, co jsem kdy viděl.“

„Chytrý člověk ví o všem, kromě toho, co mu může prospět. Šťastný člověk přesně ví, co je pro něj nejlepší.“ 

Někdy může inteligence způsobit spoustu problémů. Zde je 13 důvodů, proč mnoho vysoce inteligentních lidí považuje štěstí za příliš těžké:

1. Chytří lidé mají příliš vysoké standardy.

Mít standardy není vůbec špatné. To vás udrží na cestě ke štěstí a úspěchu. Problémem však mohou být příliš vysoké standardy.

Chytří lidé zpravidla vědí, co od života chtějí, a odmítají se spokojit s málem. Jejich vysoké standardy přitom platí pro všechny sféry života: práci, vztahy, životní cíle.

Ve skutečnosti může být velmi obtížné vyhovět takovým žádostem. Chytré lidi proto neustále pronásleduje pocit zklamání z vlastních úspěchů nebo z práce, která jim neumožňuje posunout se vpřed. Jejich přílišné nároky na sebe mohou mít významný dopad i na jejich vztahy s ostatními.

2. Chytří lidé často nedokážou přijímat věci takové, jaké jsou, a zaměřují se na to, jaké by v ideálním případě měly být.

Pokud zažíváte stav štěstí, pak je vaše mysl obvykle zcela v přítomném okamžiku. Vaše pozornost je v tomto případě plně naladěna na to, co se s vámi nyní děje.

3. Chytří lidé nevědí, jak získat uspokojení z aktuálního okamžiku, protože se neustále snaží najít nějaký smysl.

U velmi inteligentního člověka převažuje poznání nad uvědoměním. Jeho mysl není schopna získat uspokojení z aktuálního okamžiku: přidává nebo ubírá z něj, zpřesňuje nebo přeformuluje, chápe nebo interpretuje, jen se toulá někam daleko a tak dále. Mysl se snaží „upravit“ aktuální okamžik a najít v něm smysl, protože tento okamžik sám o sobě jí nestačí.

Tato nespokojenost nutí mysl k zoufalé práci, která by jí umožnila přijímat všechny nashromážděné informace a vzpomínky, což by jí dalo příležitost udělat tento okamžik „ještě lepším“.

A během tohoto procesu se mysl stává netrpělivou, zběsilou nebo zmatenou, protože její objevy jsou nedostatečné nebo se jí nedaří najít vůbec nic. A protože jeho současné zdroje nestačí, začíná pracovat ještě usilovněji: číst, psát, hledat na internetu a jen přemýšlet.

4. Štěstí je mysl, která se uklidňuje; intelekt je mysl, která se odmítá usadit.

Pro šťastnou mysl stačí, co je. Takový člověk se nesnaží změnit přítomnost; prostě to přijímá a jedná podle okolností. Příliš chytrého člověka naopak není snadné potěšit, takže nebude schopen pochopit, proč je šťastná mysl tak potěšena a obviní ho z lenosti.

5. Většina inteligentních lidí je neustále něčím posedlá.

Vysoce inteligentní jedinci mají tendenci neustále vše analyzovat a zkoumat až do úplného vyčerpání. Aby se mohli rozhodnout, musí zvážit všechna pro a proti. Tato tendence je často vede k depresi.

Odpovědi, které dostanou na své bolestné otázky, mohou být přitom nejen nepříjemné a zklamání, ale mohou mít destruktivní vliv na samotné myslitele.

6. Pokud je výsledek jednání horší, než se očekávalo, chytří lidé se cítí hluboce zklamaní.

Akce vám vždy neumožňují dosáhnout stejného naprogramovaného výsledku: chytří lidé příliš věří v sílu svého intelektu a jeho schopnost předvídat důsledky svých činů.

Pokračování na další straně

1
2