Stalo se to takto: Jednoho dne, hned po večeři, za mnou přišel náš syn a řekl mi, že se děje “něco špatného” s jednou z našich ještěrek, které má ve svém pokoji. “Leží tam a vypadá, že je nemocná,” řekl my. “Vážně, tati. Mohl by ses na ni podívat? ”

Nasadil jsem do tváře svůj nejlepší výraz léčitele ještěrek a následoval jsem ho do jeho ložnice. Jedna z malých ještěrek skutečně ležela na zádech a vypadala, že se s ní něco děje. Okamžitě jsem věděl co nám udělat.

“Miláčku”, zavolal jsem, “pojď se podívat na tu ještěrku!” “Ach můj bože!” Svolala manželka. “Myslím, že bude rodit.” “Cože?” Podivil se syn. “Jmenují se Bert a Ernie, mami”.

Mě to pobouřilo stejně jako našeho syna. “Hej, jak je to možné? Myslím že jsme řekli, že nechceme, aby se rozmnožovaly “, řekl jsem vyčítavě manželce. “No a co chceš, abych s tím dělala, vyvěsila v jejich kleci ceduli?” Zeptala se sarkasticky

Pokračování na další straně…

1
2
3