V souvislosti s tímto poměrně běžným jevem obletěl před několika dny svět případ malého chlapce, který se v hromadné dopravě choval, jako kdyby se tam nacházel sám.

Nohy vyložené na sedadle a oči jen pro svůj mobil. Zajímavé však je, že hned vedle seděla jeho matka, které se takové chování očividně zdálo v pořádku.

Každá doba s sebou přináší něco nového. Technologický posun nám umožňuje mít každý den o něco lehčí. Někdy se však stává, že nepodstatným věcem dáváme obrovský význam a to, co je důležité přehlížíme.

Jinak tomu nebylo ani v případě chlapce cestujícího společně s matkou autobusem. Chlapec bezohledně zabíral dvě až tři místa, ležíc na sedadlech hrála se se svým mobilním telefonem. Tři dospělí lidé unaveni cestovali z práce a nemohli si ani sednout. Potom do autobusu nastoupila i starší babička o berličky, která nezvládala chodit. Když se zeptala chlapce, zda si může sednout, chlapec se tvářil, že ji neslyší a díval se dál do mobilu.

Pokračování na další straně

1
2