V dnešní době je vzdělávání často tématem, které vyvolává obrovskou lavinu emocí.

Není pochyb o tom, že dětská fantazie ustupuje do pozadí a místo toho zohledňuje vzory, klíče, které stačí zadat.

S tímto problémem se setkali rodiče z Pabianic. Jejich dítě přišlo domů s poznámkou učitelky, která byla vyřešena. Jakmile viděli, co je na archu, rozhodli se fotku testu zveřejnit na webu. Stalo se něco absurdního…

co se přesně stalo? Dítě dostalo polovinu známky jen proto, že nesplnilo úkol tak, jak učitel očekával. I když výsledky aktivit byly dobré.

Pod fotkou testu, kterou zveřejnili rodiče, byla spousta komentářů, které se lišily, ale většina tvrdila, že dítě test udělalo dobře, a to, co udělal učitel, bylo jen dobírání ve světě, což k ničemu nevede .


 

„Všimněte si ale, že nejde o výsledek, ale o správné složení úkolu… O číslo krát hodnota nejdříve, ale o schopnost násobit nebo přičítat menší součet k většímu

Pokračování na další straně