Zkušenost ženy, která měla klinickou smrt, je neuvěřitelná. Byla mrtvá 11 minut a scény, které tehdy viděla, byly neuvěřitelné.

Příběh malého chlapce, který tvrdí, že viděl Boha, vyvolal velký zájem o tuto zkušenost. Charlotte Holmes překvapila svou rodinu poté, co zažila klinickou smrt. Ženu totiž postihla mozková příhoda, po které po třech dnech zkolabovala a přestalo jí bít srdce. Charlotte byla mrtvá 11 minut.

Lékaři zpanikařili a začali ji resuscitovat, zatímco ona prožívala neuvěřitelný zážitek.

„Byla jsem nad tělem. Viděla jsem, jak mi stlačují hrudník. Viděla jsem je všechny, svého manžela a všechny sestry kolem. A pak jsem uslyšela hudbu. A když jsem otevřela oči, věděla jsem, kde jsem.“ Věděla jsem, že se cítím jako v nebi,“ řekla.

„Obklopila mě nádherná scéna a viděla jsem a slyšela anděly zpívat neuvěřitelnou hudbu,“ dodala.

Pak se pro ni stala neuvěřitelná a velmi dojemná situace. Viděla své rodiče, kteří zemřeli před mnoha lety, a také bratrance, kterému byla amputována noha, stát u zlaté brány na dvou zdravých nohách.

Chlapec, kterého viděla vedle svých rodičů, v ní vzbudil zvědavost – nevěděla, kdo to je. Slyšela však, že jí Bůh řekl, že to bylo dítě, které ona a její manžel ztratili před 40 lety.

„Díval jsem se na tu krásu kolem sebe. Viděl jsem stromy, viděl jsem trávu. A všechno se pohupovalo podle hudby, protože všechno v nebi se klaní Bohu. Nemohu vám říct, jak nebe vypadalo, protože je milionkrát daleko za tím, co jsme si dokázali představit. Je tam také ta nejkrásnější, nádherná vůně, jako nic, co jsem kdy necítila,“ popsala Charlotte.

„Je toho tolik, co se nedá vyjádřit slovy. Co jsem si myslel, že nebe bude, nebylo – bylo to prostě mnohem krásnější. Myslel jsem, že lidé budou chodit jen v šatech. Ale není tomu tak. Ty Viděl jsem, že jsou v civilu. V nebi je místo, kde jsou v rouchu, pravděpodobně vyšší říše, ještě posvátnější místo. Svaté místo. Bylo to tak obrovské – tolik mi toho ukázal za krátkou dobu, a byla jsem vlastně u dveří, neprošla jsem jimi“, pokračovala ve svém vyprávění.

Pokračování na další straně