Podle nové studie Univerzity v Seattle a výzkumného centra pro výzkum rakoviny, ženy v sobě uchovávají a nosí živou DNA každého muže, se kterým měla pohlavní styk.

Studie, která neúmyslně objevila překvapivé informace, se původně snažila zjistit, zda ženy, které byly těhotné a čekali syna, mohou mít větší predispozici k určitým neurologickým onemocněním, které se vyskytují častěji u mužů.

Když však vědci odebrali ženský mozek a začali ho analyzovat, studia začala nabírat zcela jiný směr. Jak se totiž ukázalo, ženský mozek je ještě tajemnější, než jsme si dříve mysleli.

Studie se zjistilo, že mozky žen v sobě často přechovávají „mužský mikrochimerizmus“ (mikrochimerizmus Mc) nebo jinými slovy, ve svém mozku mají přítomnou mužskou DNA, která pochází od jiného jedince.

Tato DNA je geneticky odlišná od všech ostatních buněk, které tvoří zbytek organismu ženy.

Předmětná studie tvrdí, že „v mozku 63% testovaných žen (37 z 59) byl uskladněn mužský mikrochimerizmus. Samčí mikrochimerizmus byl přítomen v mnoha oblastech mozku. „

Takže 63% žen ve svém organismu přenáší mužské buňky DNA, které žijí v jejich mozku. Je zřejmé, že vědci chtěli vědět, odkud pochází DNA muže.

Chce se někomu hádat, jak se to může stát? Od otců žen? DNA otce ženy se spojí s DNA matky ženy a vytvoří jedinečnou DNA ženy. Takže odkud by mohla pocházet mužská DNA v mozku ženy?

Výzkumníci účastni studii se domnívali, že nejpravděpodobnější odpovědí je to, že veškerá mužská DNA, která byla nalezena jako žijící v ženském mozku, pochází z její těhotenství, kdy žena čekala syna.

To byl bezpečný, politicky korektní předpoklad. Toto však vědci odmítali.

Důvodem bylo to, že když provedli pitvu mozku žen, které nikdy nebyly těhotné, natož že by byly ještě očekávali mužského potomka, STÁLE našli mužské DNA v ženském mozku.

Toto mužské DNA dokonce převažovalo nad ženským DNA.

To byl ten bod, kdy vědci opravdu vůbec netušili, co se děje. Byli z toho úplně zmatení, a proto sesbírali všechny své znalosti a rozhodli se, že tyto zvláštní zjištění utají, nic nebudou vysvětlovat.

Usoudili, že nejlepší bude, když důkazy skryjí až do té doby, dokud nepochopí, jak se toto může stát. Uvedené zjištění rozvěšeli a poschovávali do různých menších dílčích studií a článků.

Když je sesbíral, proletíte nimi a poskládáte si útržkovité informace, najdete to usvědčující vyjádření, ten jeden řádek, který zruší celou tuto hru a přesně vysvětlí, odkud tyto mužské DNA buňky pocházejí.

Pokračování na další straně