Maria z Rostova se před pár lety rozhodla obětovat svůj dosavadní život lásce. Díky své práci se seznámila s Lubindou Haabazokou ze Zambie, se kterou se nejprve spřátelila a poté si ho zamilovala. Dnes žije v Africe, je šťastnou manželkou a matkou dvou dětí.

„Mezinárodní“ odbory získávají na popularitě . Páry se setkávají v různých koutech světa, spřátelí se a zamilují se . To byl také případ Marie a Lubindy – Rusa a Afričana, kteří se rozhodli být spolu navzdory mnoha protivenstvím.

Ruska se za každou cenu provdala za Afričana
Maria Gulyaeva se narodila v Rostově na Donu v Rusku. Tady vždy žila a pracovala. Profesní ekonomka svou kariéru rozvinula, když se na její cestě objevila Lubinda Haabazoka – Zambijka, která pracovala ve stejném odvětví.

bEIdpbAT
Maria a Lubinda našli společná témata od samého začátku. Když byl ten muž v Rusku, trávili spolu každou volnou chvíli. Uvědomili si však, že nejsou jen pomíjivou známostí, ale něčím mnohem větším. I přes velkou vzdálenost se rozhodli být spolu. Kvůli jiným náboženstvím a barvám pleti čelili masivní kritice ze strany svých přátel. Nikdo jim nedával šanci. Pro udržení vztahu však vyšli z cesty. Nakonec se Maria rozhodla přestěhovat do Zambie.

Pokračování na další straně

1
2