Česká a Slovenská aliance moderního obchodu (SAMO), která sdružuje společnosti obchodu (Billa, dm drogerie, Kaufland, Lidl, , a Tesco) považuje zajištění některých povinnosti, které vláda nařídila v souvislosti s epidemií nového koronavirus, za těžko realizovatelné.

Pokračování na další straně…

1
2
3