Wanga 2022: „Světem kromě nemoci zatřese i něco jiného.“ Bulharská kartářka Vanga zemřela před 25 lety, ale její proroctví stále mají váhu. Jasnovidec předpovídal spoustu zajímavých věcí na mnoho let dopředu, včetně nadcházejícího roku 2022. Podle Vangy lidstvo dříve neznámé vědě předběhne lidstvo na začátku třetího tisíciletí.

Epidemie, podle předpovědí čarodějnice, přijde buď z Afriky, nebo z východu. Společnost naznačuje, že psychika odkazovala na koronavirovou infekci, která zasáhla celou planetu a zabila mnoho životů. Bohužel pro světovou populaci vidoucí nezanechala ve svých slovech žádné náznaky o tom, kdy bude svět schopen porazit toto zlo. Skutečnost, že Vangovy předpovědi se kromě zdraví vztahují i ​​na další oblasti lidského života, však dává naději, že svět bude stále stejný a pro epidemii nebude místo.

Pokračování na další straně

1
2