Vaše myšlenky jsou mocným nástrojem. Pokud je nastavíte jako pozitivní, začnou se ve vašem životě dít zajímavé a krásné změny.

Změnou našich myšlenek můžeme změnit svět. Cestu k pozitivním myšlenkám začínáme vztahem k sobě samým. Je čas milovat se, vážit si sebe, přijímat se , odpouštět, pečovat o sebe.

Pamatujte, že vaše minulost vás nedefinuje, neříká vám, kdo jste, ale může vás připravit na to, čím byste se měli stát.

článek pokračuje na další stránce..