Foto: Wikipedie
Foto: Wikipedie

Dnešní mládež je pod rostoucím tlakem uspět ve stále konkurenčním a rychle se měnícím světě. Často se jim přitom nedostává adekvátní podpory od dospělých, včetně jejich učitelů, a místo toho se jim často říká, že jsou „k ničemu“.

A toto negativní stigma může mít vážný dopad na jejich sebevědomí a sebevědomí a nakonec uvěří, že nemají šanci uspět a změnit svět.

Učitel, kterého tato situace znepokojuje, napsal otevřený dopis dnešní mládeži, ve které je vyzývá, aby ignorovali negativní komentáře, objevovali své vlastní schopnosti a rozvíjeli je, protože v jejich rukou je síla, se kterou mohou změnit svět.

„Drazí mladí!

Nyní k vám mluvím s hlubokým znepokojením a strachem. Jako učitel s několika desetiletími praxe jsem zaznamenal radikální změnu v chování dnešních mladých lidí a jejich přístupu k učení a osobnímu rozvoji. S lítostí musím konstatovat, že většina těchto změn je negativních, vedoucích k nedůvěře ve vlastní schopnosti a celkové apatii ke vzdělání a životu.

článek pokračuje na další stránce…