Tarolog zve všechny, aby poznali svůj osud. K tomu si vyberte jednu ze tří karet a níže si přečtěte, co slibuje. 

Karta č.1

Pozitivní a příznivé, protože od pradávna jsou považovány za znamení darů, odměn a obnovy blahobytu.

Pro obchodní nebo pracovní záležitosti, karta slibuje dobré zisky, obchodní zlepšení a možná bonus v práci.

Tato karta je ukazatelem slova ‚nyní‘, což neznamená minulé nebo budoucí události, ale ty, které se dějí nyní, jde také o produktivní obchodní partnerství, příznivý rozvoj podnikání a slušné platy.

Pokud se problém týkal událostí, které by měly nastat v tom či onom období, karta slibuje zaslouženou odměnu. Člověk dostane vše, co potřebuje.

Pokračování na další straně