V České kuchyni je jedna věc, která je všudypřítomná a zároveň může představovat zdravotní riziko. Řeč je o zpracovaném mase, jako jsou klobásy, uzeniny a párky v rohlíku. Přestože jsou chutné a pohodlné na přípravu, stále více výzkumů naznačuje jejich potenciální souvislost se zvýšeným rizikem rozvoje rakoviny.

Zpracované maso a zdraví


Zpracovaným masem se podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) rozumí maso, které bylo zpracováno za účelem zlepšení chuti nebo prodloužení trvanlivosti. To obvykle zahrnuje solení, uzení a přidávání konzervačních látek. V roce 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), agentura WHO, klasifikovala zpracované maso jako „karcinogenní pro člověka“ s odůvodněním, že je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Studie rovněž prokázaly, že pravidelná konzumace zpracovaného masa zvyšuje riziko rakoviny konečníku přibližně o 18 % na každých 50 gramů denně zkonzumovaného zpracovaného masa.

Pokračování na další straně