Ještě před nástupem moderní psychologie existoval záměr poměrně rychle analyzovat naši vlastní nebo cizí osobnost. Tehdy byla osobnost obvykle odvozována z tvaru určitých částí těla, což je metoda, která dodnes funguje docela dobře. Zde je jednoduchý test s překvapivě přesným výsledkem!

1. Svislé a dlouhé

Jste stabilní a přemýšlivá osobnost, která se snaží o všem pečlivě přemýšlet, abyste se mohli informovaně rozhodovat. Vyznačujete se pečlivostí, přesností a maximalismem. Temnější stránkou věci je, že jste někdy trochu pomalí a máte tendenci nad věcmi „přemýšlet“!

2. Široký

Jste otevřený člověk, který nerad cihla: co máte v srdci, to máte v ústech. Lidé se na vás často obracejí o radu a věnují pozornost tomu, co říkáte. Jste velmi oddaný a důvěryhodný člověk, vaši blízcí se na vás mohou vždy spolehnout. Nevýhodou této osobnosti je, že často nemáte čas pro sebe.

Pokračování na další straně