Nedávné studie ukazují, že spravedlivé pohlaví má vždy sklon být homosexuální nebo bisexuální.

Experiment byl prováděn pomocí videí. Skupině 235 žen byly ukázány pásky nahých mužů a žen a poté byly zaznamenány jejich reakce. Až 82 procent. respondentů zjistilo stav vzrušení u prvního i druhého typu filmů.

Překvapivě většina subjektů tvrdila, že jsou heterosexuální. Podle iniciátora projektu Dr. Gerulfa Riegera z katedry psychologie na univerzitě v Essexu byla tato prohlášení vyvrácena.

Pokračování na další straně

1
2