Srpnové ženy spojují sebestřednost s citovou zhýralostí. Takové ženy si dovolí příliš mnoho. A jejich divoké destruktivní chování se vysvětluje zvláštností jejich citového projevu. Žijete s ní v minovém poli. Nehledejte donekonečna omluvy pro její nevhodné chování.

Kromě toho budete čelit neustálému zklamání, přehnaným požadavkům a vysokým očekáváním, která pravděpodobně nebudou splněna; srpnové ženy jsou náchylné ke změnám nálad, takže váš partner musí mít andělskou trpělivost.

Pokračování na další straně