V Česku je nedostatek psychiatrů a psychologů a čekací doby na některých místech dosahují až tříčtvrtěletí. Mnoho lidí nedokáže tak dlouho čekat na odbornou pomoc a začne řešit své problémy po svém, například prostřednictvím alkoholu nebo jiných návykových látek. Tento problém vede k nárůstu počtu závislých. Podle odborníků má třetina dospělých v Česku problém s nadměrným pitím alkoholu.

Poslední dobou jsou lidé vystaveni mnoha náročným faktorům, jako jsou pandemie Covid-19, války, energetická krize, vysoké ceny a vlny propouštění.

Tato situace může mít negativní dopad na psychiku člověka, zejména na ty, kteří jsou oslabeni psychicky a mají méně odolnou psychiku. Dokonce i relativně odolní lidé se mohou s těmito potížemi setkat.

článek pokračuje a na další stránce..