Finanční situace mnoha rodin prošla v posledních letech těžkou zkouškou. Pandemie koronaviru ohrozila úspory, a když už jsme si mysleli, že si oddechneme, vypukla válka na Ukrajině. To, co se děje v jedné části světa, má dopady na druhou. Bohužel bude trvat roky, než se vše vrátí do normálu. A i když se tak stane, bude to trvat roky. Prognózy pro rok 2024 hovoří o rostoucích cenách potravin a energií.

Regulační složka ceny energie je stanovena Energetickým regulačním úřadem a tvoří přibližně 40 % konečné ceny elektřiny a plynu. V podstatě se z ní hradí provozní služby, které slouží k „toku“ elektřiny a plynu do domácností. Patří sem cena placená za zajištění distribuce elektřiny, cena placená za systémové služby, příspěvky placené za elektřinu z podpůrných energetických zdrojů dotovaných ze zákona nebo cena placená za činnost operátora trhu.

Naproti tomu neregulovanou složkou cen energií je tržní cena, která vyplývá z ceny elektřiny nebo plynu na velkoobchodním trhu. Jinými slovy, tuto cenu stanovuje sám dodavatel a její výše se řídí obchodní strategií příslušného dodavatele energie. Zvýšení cen energií v příštím roce o tisíce dolarů Proslýchalo se, že tarify energií se letos zvýší o zhruba 71 %, ale Energetický regulační úřad nakonec provedl drobné úpravy.

Pokračování na další straně