Už tento víkend přichází změna času a opět si budeme přestavovat hodinky. Přecházíme na letní čas a stane se tak již v noci ze soboty na neděli.

Hlavním cílem zavedení letního času bylo šetření energie a lepší využívání přirozeného denního světla. Nevýhodou je porušení biorytmu, což mnoha lidem způsobuje problémy. Změnu času uplatňují všechny evropské země kromě Ruska, Běloruska, Islandu a Grónska.

Na území Slovenska letní čas zavedli v roce 1916. Rozhodnutí trvalo do roku 1918. Později byl opět v letech 1940 až 1949. Po třicetileté přestávce ho v roce 1979 zavedli opět. Do poloviny 90. let trval letní čas půl roku, ale od roku 1999 se Slovensko připojilo k Evropské unii a středoevropský letní čas trvá sedm měsíců, od konce března do konce října.

Pokračování na další straně…

1
2
3