Nepříjemné zkušenosti s rasismem jsou v multikulturních zemích na denním pořádku. Méně často se vyskytuje v podobě fyzického teroru nebo viditelného útlaku. K ponižujícímu zacházení může docházet například ve frontách v supermarketech, ve veřejné dopravě nebo v práci. Nemusíme si ho však nikdy vědomě uvědomit.

Lidi s odlišnou barvou pleti neustále posuzujeme na základě povrchních aspektů lidskosti a naučených názorových vzorců vštěpovaných rodiči, školou a společností. Migrace do Evropy je v současné době žhavým tématem.

Pokračování na další straně