Zda je lepší ohřívač vody vypnout nebo ho mít stále zapnutý a jak ušetřit, to jsou diskuze, které se často vedou v různých rozhovorech. Téma kotlů a spotřeby je vždy aktuální.

Někdo vám řekne, že je mnohem racionálnější nechat kotel zapnutý celý den a noc, protože pak nemusí ohřívat všechnu vodu, ale teplo pouze udržuje, a jiní zastávají teorii, že nejlepší je zapnout v případě potřeby.

Absolutně neplatí, že pro peněženku je lepší mít neustále zapnutý bojler. Vše samozřejmě závisí na počtu členů domácnosti. Pokud se tedy jedná o svobodnou osobu nebo manželský pár, je racionálnější zapínat kotel podle potřeby. Na druhou stranu, pokud se jedná o rodinu s velkým počtem členů, je pro ni asi nejvýhodnější mít neustále zapnutý bojler, protože vodu bude každou chvíli někdo potřebovat.

Pokračování na další straně