Vánoce jsou časem radosti, setkání, ale také vzpomínek na osoby blízké a našim srdcím milé. Zavzpomínejte s námi na známé české osobnosti které nás v roce 2019 navždy opustily.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4