V příštím roce se české domácnosti budou muset připravit na výrazné změny ve svých rozpočtech. Tyto změny jsou způsobeny zavedením vládního integrovaného balíčku, jehož cílem je restrukturalizace veřejných financí a udržení stability domácí ekonomiky. Je však třeba mít na paměti, že tyto změny mohou mít výrazný dopad na peněženky lidí a nemusí se nutně jednat o pozitivní opatření.

Jedním z hlavních opatření byla reforma daně z přidané hodnoty (DPH). Dvě předchozí nižší sazby byly sloučeny do jedné sazby ve výši 12 %. Tato sazba se vztahuje na základní potřeby, jako jsou potraviny, vodné a stočné, léky, stravovací služby a stavební práce.

Tato změna může mít nepřímý dopad na ceny v obchodech. Nižší DPH může maloobchodníkům umožnit zvýšit jejich marže, což může vést ke zvýšení cen pro zákazníky. V České republice se v minulosti ukázalo, že změny DPH vedou ke zvýšení cen, kterému je obtížné se vyhnout.

Další důležitou změnou je zrušení 22 osvobození od daně. Zrušena bude například sleva na studenta, kterou studenti dlouhodobě využívali. Toto opatření by mohlo být pro studenty a jejich rodiny zátěží. Stejně tak bude zrušeno školné, které poskytovalo rodičům velkou úlevu.

Pokračování na další straně