Za přítomnosti členů královské rodiny a více než 2000 hostů bude dnes v Londýně pohřbena královna Alžběta II.

Státní pohřeb začal ve 12 hodin ve Westminsterském opatství. Její rakev byla posledních několik dní ve Westminster Hall, kde tisíce a tisíce lidí stály dlouhé hodiny ve frontě, aby vzdali úctu.

Ve 20:30 bude královna pohřbena na soukromém rodinném pohřbu v kapli v hrobce, kde odpočívá její manžel, vévoda z Edinburghu, rodiče a sestra Margaret.

Na pohřbu se objevila i vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle se svým manželem princem Harrym.

Meghan byla viditelně zarmoucená a otřesená, dokonce uronila slzu, když miliony po celém světě sledovaly historický státní pohřeb zesnulé královny.

Pokračování na další straně