V době, kdy jsou pohlavně přenosné choroby velmi časté, se však někteří muži nedokážou ovládnout a přijmout ochranná opatření a preventivní opatření.

Pokud jde o vášeň a sex, stává se, že neexistuje žádný ochranný prostředek, jako je kondom.

Muži, zvláště v danou chvíli, jsou zaměřeni na ženské atributy a chtíč jim „zatemňuje“ mysl.

Nejde o výši IQ, někdy převládne zvířecí nutkání, které vlivem hormonálních procesů prostě obnoví amimální pud a chuť „vlastnit“ vyvolenou ženu.

Pokračování na další straně