Vaše volba bude ukazovat na vaše silné a slabé stránky, jaký potenciál se ve vás skrývá a je z nějakého důvodu a za určitých okolností potlačen.

Na obrázku níže musíte vybrat jeden ze šesti obrázků. Každý pták má jiného ptáka, takže si musíte vybrat ne svou myslí, ale svou duší a srdcem. Teprve potom bude test na skryté vlastnosti vaší povahy pravdivý.

Takže jaký jsi pták, nauč se toho o sobě hodně

Pokračování na další straně

1
2