Jen málo lidí je schopno se na sebe podívat střízlivě zvenčí, odvážně přiznat své negativní povahové rysy a pak na nich také pracovat.Tento test psychologie ptáků dokáže ve vás vyvolat to nejhorší .Chcete-li to předat, zkuste se zbavit cizích myšlenek a uvolněte se a poté se podívejte na obrázek.

1.

Možná jste si toho nevšimli, ale vaše nejhorší povahová vlastnost je sobectví. Často dáváte na první místo své zájmy a pak myslíte na ostatní. Tato negativní kvalita se projevuje i v komunikaci s lidmi, kterým jste nejblíže a máte je rádi. Není snadné jednat s vámi, protože je pravděpodobnější, že budete myslet na sebe, než na potřeby ostatních, a takové sladění nemusí ostatní potěšit.Zkuste se podívat na své chování zvenčí a než se budete chovat tak či onak, vžijte se do kůže jiné osoby a položte si otázku: „Přál by si takový čin?“

Pokračování na další straně

1
2