Vyberte měsíc, ve kterém jste se narodili, a zjistěte, co to říká o vaší osobnosti.

LEDEN

Úspěšní, vtipní a neuvěřitelně kreativní, dobře se vyrovnávají s obtížemi a vědí, jak se dostat z jakékoli nepříjemné situace.

Mistři humoru pozitivně ovlivňují morálku a sebeúctu druhých. Jejich problémem je velká netrpělivost, která jim obvykle přináší spoustu nepříjemností v pracovním i osobním životě.

ÚNOR

Na první pohled se tyto ženy zdají vážné a dokonce chladné. Často mají sklon ostatní bez váhání kritizovat.

Neuvěřitelně rezervovaní se mohou otevřít pouze svým blízkým a lidem tak chytrým jako oni sami. Neexistují žádné ambicióznější ženy než oni!

BŘEZEN

Přes své velké kouzlo a příjemný charakter je pro ně těžké najít štěstí ve dvojici. Jelikož jsou velmi zasnění, procházejí životem a hledají „ideální“ muže, kteří, jak víte, neexistují.

Jsou loajální a loajální a očekávají to samé od svých partnerů. Nikdy neodpustí zradu, a když se rozzlobí, mohou udělat hodně …

DUBEN

Vzhledem k jejich romantické povaze se jejich nálada může kdykoli změnit, takže je třeba trpělivosti vydržet některá z jejich výbuchů.

Pracovitý a trpělivý, často dosahují cílů, které si stanovili. Liší se tím, že se snadno spřátelí, ale také tím, že velmi žárlí!

KVĚTEN

Ženy narozené tento měsíc se řídí svými vlastními pravidly a překvapují svět svou nesmírnou tvrdohlavostí. I když jsou neuvěřitelně atraktivní, ne každý dokáže zvládnout jejich silnou povahu.

Z lásky se stávají kouzelnými vílami, které dokáží proměnit život svých rytířů v pohádku. Ale někdy mohou být příliš pedantské.

ČERVEN

Tyto ženy říkají a dělají první, než přemýšlejí o důsledcích: to je jejich největší chyba. Zvědaví a připraveni se přihlásit na jakékoli dobrodružství se považují za „duši společnosti“ a jsou opravdu dobří přátelé, ale pokud jsou se vším spokojeni.

Když mají špatnou náladu, je těžké je zastavit: je lepší být s nimi opatrní!

Pokračování na další straně

1
2