Tento test je ze série deseti obrázků, přičemž součástí každého je několik možností. Člověk, který test podstupuje, si musí co nejrychleji zvolit jednu z nich a říct, co mu obrázek připomíná. Test, který naleznete níže funguje na stejném principu. Zahlaďte se na obrázek a co nejrychleji odpovězte – co vidíte? Explozi, dvě ruce, strom nebo nic?

Pokračování na další straně…

1
2
3