Rakovina je metlou této civilizace. Na tuto zákeřnou nemoc, která postihuje stále více lidí, bohužel stále neexistuje spolehlivý lék. Různé typy rakoviny mají různý průběh, rizikové faktory, prognózu a šance na uzdravení. Bohužel všechny druhy rakoviny mají schopnost metastazovat a často končí smrtí.

Podle Světové zdravotnické organizace lze velké části nádorových onemocnění, téměř polovině, předejít, pokud se vyhneme některým rizikovým faktorům životního stylu. Mezi ně patří kouření, pití alkoholu, nezdravá strava a sedavý způsob života. Včasná diagnóza také hraje důležitou roli v šancích na uzdravení. Nejenže se tím výrazně zvýší šance pacienta na přežití, ale používaná léčba je pro pacienta také méně stresující.

Je velmi důležité, aby lidé znali základní příznaky, že tělo vykazuje abnormality. Jejich včasné odhalení je důležitou součástí úspěšné diagnostiky a léčby. Věnujte pozornost řeči těla. Existuje několik příznaků, které jsou často spojovány s rakovinou.

Pokračování na další straně