Někdy jsou někteří lidé tak neschopní přijmout sebe sama, že v důsledku toho dojde k poškození jejich vztahů. Protože jejich vlastní láska je také obtížná, nejsou schopni dobře milovat ostatní. Mají velkou touhu vyhovět a za cenu obrovského boje to udělat při vykolejení ze silnice.

To není div, protože nikdy nemůžeme být dokonalí pro každého v každé situaci. U některých znamení zvěrokruhu to platí exponenciálně. Uvidíme, kdo jsou!

Rak

I když je schopen plně přijmout ostatní se všemi jejich chybami a snadno jim odpustit, má od sebe očekávání, s nimiž se nikdy nebude moci setkat. Z tohoto důvodu bude velmi frustrovaný a začne se bičovat. Kvůli své duchovní nerovnováze má potíže s obavami, že láska v něm ji může přenést na ostatní. Rozvojem sebevědomí lze tento problém snadno vyřešit.

Pokračování na další straně