Dolly a Otto spolu žili šťastně po mnoho let, dokud nedošlo k jedné hádce, která mnohé změnila.

Walburga „Dolly“ Oesterreich byla žena v domácnosti, bylo jí něco přes třicet. Byla vdaná za Freda Oesterreicha (obr. 2), obchodníka z Milwaukee. V roce 1913 se jí porouchal šicí stroj, a tak Fred poslal domů řemeslníka, aby to opravil. Byl to Otto Sanhuber (obr. 3), kterému bylo tehdy asi 20 let.

Když Otto dorazil k manželům domů, Dolly ho přivítala spoře oděná. Otto se stal jejím milencem, kterého tajně vídala, když její manžel nebyl poblíž. Byli v jejich domě, ale i v hotelech.

Po chvíli se sousedé začali vyptávat, kdo je ten záhadný muž, ale Dolly si rychle poradila a vysvětlila jim, že je to její nevlastní bratr.

Úplně jí nevěřili, a tak přišla s novým plánem: navrhla svému milenci Ottovi, aby s nimi bydlela na půdě. Manželovi samozřejmě nic neřekla.

Otto dal výpověď v továrně, kde pracoval, a přestěhoval se do rodinného domu Oesterreichů. Nikdy nevyšel z podkroví, ale psal v něm literární díla v naději, že jednoho dne vyjde.

O pět let později Fred zjistil, že se Dolly stěhuje do Los Angeles. Dolly na to také našla řešení. Vybrala si dům s podkrovím, kde by její milenec ještě mohl bydlet. Takže ona, její manžel a milenec spolu žili další 4 roky.

Pokračování na další straně