Štír

Štíři mají speciální radar, který okamžitě odhalí podvodníky. Tito lidé znají nejskrytější části sebe samých a dokážou vidět realitu bez přikrášlování. Je pro ně těžké věřit ostatním, protože vědí, jak temní lidé ve skutečnosti jsou. Nebudou vás soudit na základě vašich nejlepších vlastností, když intuitivně vědí, že ve vás je i jiná strana, ta, kterou nechcete, aby ji někdo obje

il.

Rak

Raci mají zvláštní schopnost rozpoznat pocity druhých lidí, ať už to chtějí nebo ne. Jejich nálada proto často závisí na lidech, kterými jsou obklopeni. Raci vždy čtou mezi řádky a je těžké před nimi něco skrýt. Jejich rozvinutá empatie a intuice jim umožňují vidět vás takového, jaký skutečně jste.