Všichni víme, že sex je zdravý a léčivý pro ženy i muže. Ale zůstaňme u žen.

Tak jako se dá snadno poznat, kdy je žena spokojená, tedy že musela mít včera v noci sex, tak se to dá prolomit, když dlouho neměla sex, a to jsou vlastnosti přesně opačné.

Takže žena, které chybí sex, jakkoli se snaží skrývat svou nespokojenost, dá to svou řečí těla a neustálou náladovostí.

Sex má relaxační účinek, takže žena, která je sexuálně naplněná, bude uvolněná a bude to patrné na její chůzi, to znamená, že při chůzi bude pohupovat boky, zatímco žena, která nemá sex, bude vypadat upjatě.

Pak kvůli nedostatku oxytocinu, hormonu, který se vylučuje jako proorgasmus a působí jako přírodní sedativum, žena, která nemá sex, bude špatně spát a bude nevyspalá.

Pokračování na další straně