Víte, jak vypadá smrt člověka, který věří v Boha? Toto svědectví vás vyvede z míry. Ve chvílích, kdy odešla do jiného světa, vyprávěla o tom, co viděla a zažila.

Tato žena byla křesťanka, obrácená duše. Řekli mi, že když umírala, měla předchuť nebe.

Bylo jich víc, kteří byli u jejího lůžka, když nastala smrt.

Ve chvílích, kdy odešla do jiného světa, vyprávěla o tom, co viděla a zažila.

Jedna z žen vzala tužku a papír a zapsala něco z toho, co slyšela. Tyto poznámky pak byly uschovány v domácnosti jako cenný dokument.

Řekla, že viděla Ježíše. Mluvila o Jeho kráse. Mluvila o Jeho čistotě. Byla v transu déle než dvě hodiny.

Pokračování na další straně

1
2