Nedávný výzkum naznačuje, že znečištění ovzduší je nyní příčinou tiché a zákeřné epidemie, která je nebezpečnější než viry. Podle WHO to v roce 2018 vedlo k předčasné smrti 8,8 milionu lidí v důsledku znečištění ovzduší, což zkrátilo průměrnou délku života v průměru o 3 roky.

Pokračování na další straně

1
2