Pangasius neboli okoun je říční druh ryby, který obsahuje plnou kytici chemikálií, bakterií, hormonů a těžkých kovů. Tato ryba akumuluje vysoké hladiny arsenu, dále polychlorované bifenyly, DDT a jeho metabolity, sloučeniny příbuzné chlordanu (CHS), kovové nečistoty, izomery hexachlorcyklohexanu, hexachlorbenzen a další toxické a nebezpečné látky.

A faktem je, že tato ryba se pěstuje především v řece Mekong ve Vietnamu, kde je úroveň znečištění vody jedna z nejvyšších na světě. Do Mekongu se slévá neupravená voda z chemických závodů, odtok z kanalizace a minerální hnojiva z polí. A bezohlední výrobci navíc krmí basy geneticky modifikovanými potravinami a dalšími chemikáliemi.

Pangasius stojí pár korun , takže tato ryba se prodává hlavně chudým a posílá se do zemí třetího světa, kde se tato ryba aktivně nakupuje.

Pokračování na další straně