Mít odlišný názor než většina bývá náročné. Někdy to dokáže lidi dokonce připravit o práci, či ztížit jejich fungování ve společnosti. Žijeme v  21.století, kdy se tváříme jako svobodná a chápavá společnost, avšak abychom se svobodnou a  tolerantní společností opravdu staly nám chybí ještě hodně.

V  Čechách se nedávno převalil případ, který překvapil lidi zejména na sociálních sítích. Mladá učitelka v  mateřské škole dostala padáka jen za to, protože je vegetariánkou. Celé to začalo tak, že se stěžovalo pár rodičů, že jejich děti odmítají jíst maso. Učitelka Michaela nikdy dětem nezakazuje jíst maso, avšak vždy když se jí na něco zeptali, pravdivě odpověděla.

Celý příipad vyvrcholil tím, když jedna maminka své dítě ze školky sebrala, čímž školka ztratila 50  000 korun. Tehdy si ředitel školky Michaelu zavolal k sobě, aby se s ní popovídal. Snažil se jí domluvit, aby o svých názorech před dětmi nemluvila, aby nezveřejňovat svůj životní styl a filozofii. To byla podmínka k tomu, aby mohla Michaela zůstat pracovat v  školce.

Pokračování na další straně

Nebylo to jednoduché přemýšlení a  Michaela přiznala že jí to bylo všechno velmi líto. Cítila se v té době velmi špatně a nevěřila, že její životní styl, který chrání život nevinných zvířat by jí mohl někdy takto zkomplikovat život. Po delším přemýšlení se rozhodla, že ze školky odejde. Nedokázala přijmout ředitelovy nabídku a upsat se tím, že nebude prezentovat své názory a  životní filozofii. Její hodnoty jsou pro ni velmi důležité a sama před sebou by se cítila jako zrádce a  pokrytec.

Nebylo to jednoduché přemýšlení a  Michaela přiznala že jí to bylo všechno velmi líto. Cítila se v té době velmi špatně a nevěřila, že její životní styl, který chrání život nevinných zvířat by jí mohl někdy takto zkomplikovat život. Po delším přemýšlení se rozhodla, že ze školky odejde. Nedokázala přijmout ředitelovy nabídku a upsat se tím, že nebude prezentovat své názory a  životní filozofii. Její hodnoty jsou pro ni velmi důležité a sama před sebou by se cítila jako zrádce a  pokrytec.

Nepovažovala za špatné, když děti v  školce odmítali jíst maso. Ona je do toho nenutila a rozhodli se tak samy. Vnímala je jako velmi citlivé a  dobrosrdečné. Mrzelo ji, že to nechápou i jejich rodiče, či vedení školky. Michaela je spokojená se svým rozhodnutím a  nelituje to.

Zdroj:Hitky.sk