Jelikož koronavirus má tendenci opouštět svůj úkryt a šířit nemoc napříč lidskou rasou až po 22. hodině, bude pravděpodobné, že letošní oslavy příchodu Nového roku budou limitovány právě tímto časem.

Pokračování na další straně