Emily Webster se musí několikrát denně potýkat s tvrdošíjnou nevolností ‚díky‘ opravdu podivné nemoci, která většinou končí liškou. Dívka se po chvíli již stala stínem sama sebe, protože trpěla patologickou vyhublostí kvůli několika liškám denně.

Kvůli vzácnému onemocnění trpí Emily silnými bolestmi břicha a gastrointestinálními potížemi. Podle jeho slov se také objevily příklady, kdy zvracel 30krát denně tak tvrdě snědené jídlo.

Sedmadvacetileté dívce byla v roce 2016 diagnostikována nemoc zvaná Gastroparéza a od té doby se její život obrátil špatným směrem. Odborníci zprvu očekávali snadno léčitelnou nemoc, ale nálezy ukázaly mnohem těžší stav. Toto onemocnění je tak vzácné, že postihuje pouze 6 % populace a v kostce jde o žaludeční problém, který má za následek, že se žaludek nemůže dále správně vyprazdňovat do střev kvůli částečnému ochrnutí svých tkání.

Pokračování na další straně

1
2