Malá dívka byla brutálně znásilněna. Její otec se rozhodl dívku pomstít.

Pokračování na další straně…

1
2
3