Domovy pro seniory jsou dobrý nápad – ne každý si je ale může dovolit. Je to příležitost k tomu, aby senior poznal nové lidi a navázat kontakt s okolím. Bohužel, tyto výhody mohou rychle změnit osoby, které se o seniory starají…

K šokující situaci došlo v domovu pro seniory v Texasu, kde bydlí i Minnie Grahamová. Je jí 98 let. Rodina ji navštěvuje pravidelně a všechny znepokojilo to, co jim babička říkala… Stěžovala si na špatné chování zaměstnanců.

Pokračování na další straně

1
2
3