Pouhý smrtelník si může budovat jen iluze, odborník – teorie, ale v moci proroka – nahlížet do budoucnosti a vyprávět „jak to tam je“. Bulharský věštec Vanga, francouzský alchymista Nostradamus a oblíbenec královské rodiny Grigorij Rasputin hodně mluvili o převratech 21. století a méně známí věštci, naši současníci, prorokovali „o míru a válce“.

Na síti tak stále častěji vyskakuje jméno jistého staříka Tichona, který v polovině minulého století údajně mluvil o konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Slova poustevnického mnicha, který podle některých zdrojů žil na Uralu, cituje v médiích obyvatelka Kalugy Irina Golovach. Pravda, svůj příběh vyprávěla už v roce 2017, ale o čtyři roky později jsou vnímány zvláštním způsobem. Irina, jak sama řekla novinářům, přišla k staršímu, aby požádala o radu ohledně nemoci svého syna, a on, ujišťující, že za tři roky se ten chlap plně uzdraví, začal mluvit o „cizincích“:

Pokračování na další straně

1
2