Prostřednictvím výzkumu na myších Passegué a její doktorand Carl Mitchell zjistili, že protizánětlivý lék používaný na revmatoidní artritidu může žádoucím způsobem „vrátit čas“, protože zvrátil některé účinky stárnutí v hematopoetickém systému.

Vědci vytvořili nástroj na měření stárnutí

„Naše výsledky naznačují, že se jedná o slibnou strategii pro udržení efektivnější produkce krve u starších lidí“ – zdůrazňuje výzkumník.

Vysvětluje, že všechny krvinky se skládají z malého počtu kmenových buněk (nazývaných hematopoetické buňky), které se nacházejí v kostní dřeni. Postupem času se však začnou měnit: produkují méně červených krvinek (což vede k anémii), méně imunitních buněk (což zvyšuje riziko infekce) a mají problémy s udržením integrity svých genomů (což může vést k rozvoji rakoviny krve).

V článku z roku 2021 publikovaném v Journal of Experimental Medicine se Passegué a její tým poprvé pokusili omladit hematopoetické kmenové buňky starých myší cvičením a/nebo nízkokalorickou dietou. Žádná z testovaných metod však nefungovala. Selhala také transplantace starých kmenových buněk do mladé kostní dřeně. Ani transfuze mladé krve neomladila staré krvetvorné buňky.

Passegué a Mitchell se proto ve svém následném výzkumu zaměřili na hlubší analýzu prostředí, ve kterém kmenové buňky žijí, tedy kostní dřeně. „Mysleli jsme si, že vzhledem k tomu, že krvetvorné buňky žijí ve dřeni, mohlo by toto místo být klíčem k vyřešení našeho problému,“ říká Mitchell.

článek pokračuje na další stránce..