Mnozí, zejména v západním světě, nechápou, proč se některé muslimky zahalují.

Asi nejlepší odpověď se skrývá v jedné povídce, kterou je rozhodně třeba si přečíst.

Za mudrcem přišel Brit a zeptal se ho:

  • Proč ve vaší zemi v islámu není dovoleno, aby si muži podávali ruce se ženami? Není to neobvyklé?

Mudrc odpověděl další otázkou:

  • Můžete si podat ruku s královnou Alžbětou?

Brit odpověděl:

Pokračování na další straně